Na Vladi prihvaćena izvješća o radu APN-a

21. prosinca 2018.

Na 133. sjednici Vlade koja je održana 20. prosinca 2018. g. u Banskim dvorima prihvaćeno je  Godišnje izvješće o poslovanju Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2017. godinu Izvješće o provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita za razdoblje od 4. rujna 2017. do 31. listopada 2018. godine.

 

Godišnje izvješće o poslovanju APN-a  podnosi se Vladi Republike Hrvatske jednom godišnje.

Proračunska sredstva APN-a za 2017. godinu, u iznosu od 312.652.507,00 kuna, utrošena su u iznosu od 139.287.544,70 kuna ili 44,55%, a od značajnijih kapitalnih projekata ističe se:

  • Kupnja nekretnina izvan područja posebne državne skrbi – od raspoloživih 30.288.959,00 kuna utrošeno je 21.782.740,23 kuna ili 71,92%
  • Poticana stanogradnja (POS) – od raspoloživih 208.000.000,00 kuna utrošena su sredstva u iznosu od 54.241.672,10 kuna ili 26,08%. Sredstva u iznosu od 641.269,68 kuna doznačena su Agenciji za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice, dok je za potrebe APN-a utrošeno 53.600.402,42 kune (za POS 52.194.625,35 kn te za program POS+ 1.405.777,07 kn).
  • Sanacija šteta od poplava – utrošeno je ukupno 35.413.018,81 kn. Sredstva je u ukupnom iznosu osiguralo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja preknjiženjem.

Izvješćem o provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita za razdoblje od 4.9.2017. do 31.10.2018. godine detaljnije se izvješćuje o jednoj od aktivnosti APN-a u 2017. godini. Izrada navedenog Izvješća propisana je Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita, koji je stupio na snagu 15. srpnja 2017. godine.

U razdoblju od 4. rujna 2017. godine, pa do prestanka zaprimanja zahtjeva 13. listopada 2017. godine, u APN je pristiglo 2.399 zahtjeva. od kojih je, zaključno s 31. listopada 2018. godine odobreno 2316 zahtjeva, odbijeno 44 zahtjeva, a 39 podnositelja zahtjeva je odustalo od zahtjeva.

Zaključno s 31. listopada 2018. godine APN je zaprimio 305 zahtjeva za dodatno subvencioniranje stambenih kredita, od kojih je odobreno 299 zahtjeva, od čega se 2 zahtjeva odnose na dodatno subvencioniranje u slučaju utvrđenog invaliditeta, dok je 297 zahtjeva odobreno zbog povećanja obitelji korisnika kredita rođenjem ili posvojenjem djeteta. Ukupna visina odobrenih zahtjeva za dodatno subvencioniranje za 299 zahtjeva iznosi 1.506.517,68 eura.

APN je u 2017. godini za I. godinu subvencioniranja za 1417 zahtjeva isplatio 2.414.140,06 kuna, dok je u 2018. godini za I. godinu subvencioniranja za 899 zahtjeva isplatio 15.121.917,42 kuna a za II. godinu za 1434 zahtjeva 25.233.439,21 kuna.

Ukupni planirani iznos subvencija za odobrene zahtjeve iznosi 163.150.474,48 kuna.