Konačna lista reda prvenstva Đurđevac

26. veljače 2020.

 

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Đurđevac, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje te članka 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Đurđevac, APN objavljuje:

 

Konačnu listu reda prvenstva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Đurđevac

 

 

APN objavljuje i

 

Konačnu listu odbijenih zahtjeva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Đurđevac

 

 

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam stana na listu reda prvenstva su slijedeći:

 

  • podnositelji ili članovi njihovog zajedničkog obiteljskog domaćinstva su podnijeli 2 ili više zahtjeva za najam stana na istoj lokaciji.
  • podnositelji su osobe kojima iznos predviđene najamnine za stan s najmanjom kvadraturom (stan od 87,72 m2 = prosječni ukupni mjesečni prihodi manji od 4.678,40 kuna) predstavlja više od 30 % ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva
  • zahtjev za najam nekretnina dostavljen izvan roka bez traženih priloga

 

 

Sve informacije u svezi pregleda stanova i datuma odabira biti će dostavljeni putem pošte i mail adrese dostavljenih u zahtjevu za najam.