Javni poziv za utvrđivanje interesa za najam stanova koji će biti izgrađeni po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Osijeku i Gradu Zagrebu

26. travnja 2021.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) poziva sve zainteresirane za najam stanova uz mogućnost otkupa, koji će biti izgrađeni po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Osijeku (na lokaciji Vinkovačka cesta bb) te u Gradu Zagrebu (na lokaciji Blato, Fiolićeva i Rastočka ulica), da putem anketnog obrasca dostupnog na mrežnim stranicama APN-a (www.apn.hr) iskažu svoj interes za najmom stana u jednoj od navedenih lokacija.

Popunjeni obrazac dostavlja se elektroničkim putem na adresu stanogradnja@apn.hr odnosno putem pošte na adresu: APN, Savska cesta 41/6, 10 000 Zagreb.

Anketa je otvorena za sve zainteresirane do 31. kolovoza 2021. godine.

 

Klasa: 371-03/21-01/1

Ur.broj: 356-06/21-1

Zagreb, 24. travnja 2021.