JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet obveznog probnog rada u trajanju od 3 mjeseca za obavljanje poslova radnog mjesta

29. travnja 2022.

Na temelju čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12) uz prethodne suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 112-01/22-01/23, URBROJ: 531-03-01-02/01-22-3 i 531-03-01-02/01-22-4, obje od dana 14. travnja 2022., Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet obveznog probnog rada u trajanju od 3 mjeseca za obavljanje poslova radnog mjesta