JAVNI POZIV za utvrđivanje interesa za kupnju stanova koji će biti izgrađeni po Programu društveno poticane stanogradnje u Općini Sv. Petar u Šumi

6. listopada 2021.

                                                                                                                                                                 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                            OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI

 

 

J A V N I   P O Z I V
za utvrđivanje interesa za kupnju stanova koji će biti izgrađeni po Programu društveno poticane stanogradnje u Općini Sv. Petar u Šumi

I.

Općina Sveti Petar u Šumi (dalje u tekstu: Općina) poziva sve zainteresirane za kupnju stanova, koji bi bili izgrađeni po Programu društveno poticane stanogradnje u Sv. Petru u Šumi (na lokaciji stambeno poslovne zone „Teža II.“) da putem anketnog obrasca dostupnog na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar u Šumi (www.svpetarusumi.hr) iskažu svoj interes za kupnju stana. Detaljnije informacije o kupnji i najmu stanova izgrađenih po Programu društveno poticajne stanogradnje-POS, dostupne su na mrežnim stranicama APN-a ( www.apn.hr).

Popunjeni obrazac dostavlja se elektroničkim putem na adresu financije@svpetarusumi.hr odnosno putem pošte na adresu: Općina Sv. Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi.

Anketa je otvorena za sve zainteresirane do 10. prosinca 2021. godine.

 

Klasa: 361-02/21-01/05

Ur.broj: 2163/03-04-02-21-1

Sv. Petar u Šumi, 5. listopada 2021.

 

         Načelnik

                                                                                                                                dr.sc. Mario Bratulić