Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za građevine POS-a u gradu Đurđevcu

19. ožujka 2018.

Izgradnja višestambene i pomoćne građevine POS-a s uređenjem okoliša i parkirališta na parceli u gradu Đurđevcu