ISGEonica u Osijeku i Vukovaru

18. travnja 2018.

ISGEonica u Osijeku i Vukovaru

 

U utorak 27. ožujka 2018. djelatnici Odjela za sustavno gospodarenje energijom i ISGE posjetili su Poljoprivredni institut u Osijeku. Svrha posjeta je bila uvođenje sustavnog gospodarenja energijom na objektima instituta te unos i ažuriranje podataka kao i edukacija imenovanih osoba instituta.

 

U srijedu 28. ožujka 2018. u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Vukovar u suradnji s Gradom Vukovarom održana je ISGEonica – radionica o korištenju Informacijskog sustava za gospodarenje energijom. Svrha ISGEonice je bila upoznati djelatnike iz institucija središnje državne uprave i jedinica lokalne i regionalne samouprave sa zakonskim obvezama javnog sektora vezanim uz sustavno gospodarenje energijom i praćenja potrošnje na objektima javnog sektora. Djelatnike se educiralo o svrsi i mogućnostima ISGE-a te o korištenju sustava.

 

Također je održan radni sastanak s energetskom administratoricom Grada Vukovara o unaprijeđenju suradnje i daljnjem uvođenju sustavnog gospodarenja energijom u institucije Grada Vukovara.