Informacije o subvencioniranim stambenim kreditima

12. listopada 2020.

Od 28. rujna 2020. godine do danas Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je ukupno 2.765 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva obrađeno je 1.130 zahtjeva, od čega je odobreno njih 930, za 199 zahtjeva zatražena je dopuna a 1 zahtjev je odbijen