ANKETNI UPITNIK O RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA U GRADU ĐAKOVU PUTEM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS-a)

13. lipnja 2022.

Grad Đakovo svim zainteresiranim građankama i građanima nastoji osigurati rješavanje stambenog pitanja putem Programa društveno poticane stanogradnje.

Radi uvida u potrebe građana i primjerenijeg planiranja Programa, provodi se anketa o interesu građanki i građana za kupnju stana putem navedenog Programa.

Provedbom ankete utvrdit će se postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana putem ovog Programa, ispunite anketni upitnik te nam ga ispunjenog i potpisanog dostavite najkasnije do 26. srpnja 2022. godine, neposredno predajom u pisarnicu Grada Đakova, putem elektroničke pošte na adresu e-pisarnica@djakovo.hr, odnosno putem pošte na adresu:

Grad Đakovo

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Trg dr. Franje Tuđmana 4

31 400 Đakovo

s naznakom: „Anketni upitnik za kupnju stana u sklopu Programa društveno poticane stanogradnje Grada Đakova“.

Ukoliko se utvrdi interes, Grad Đakovo će u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, provesti Program POS-a.

Anketni-upitnik-POS-Grad-Đakovo