Split – Brodarica

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam odnosno zakup nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta na lokaciji  Split – Brodarica, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje, APN objavljuje:

– Listu reda prvenstva za najam garažno parkirnih mjesta iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Split (Brodarica)

APN objavljuje i

– listu odbijenih zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Split (Brodarica)

Lista reda prvenstva za lokaciju POS Split – Brodarica vrijedi do njezine konzumacije.