ĐURĐEVAC

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Đurđevac, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje te članka 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Đurđevac, APN objavljuje:

– Listu reda prvenstva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Đurđevac

Sukladno članku 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni konačni red prvenstva, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu APN-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja (08. siječnja 2024.) liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici APN-a (istek roka – 16. siječnja 2024.),  a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.

Prigovor se podnosi pisanim putem i dostavlja putem pošte ili osobno na adresu APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb.

 

Posebno ističemo da sukladno stavku 3. članka 14. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Đurđevac ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj bodova, prednost pri odabiru stana ostvaruje podnositelj zahtjeva koji ima manji ukupni mjesečni prihod svih članova obiteljskog domaćinstva.