Na temelju Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje od 3. ožujka 2023. godine, Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju POS Đurđevac (Đurđevac, Radnička cesta 2) od 20. studenoga 2023. godine i Javnog poziva objavljenog dana 22. studenoga 2023