OBAVIJEST o produljenju roka za dostavu ponuda, Ev. broj nabave: 2020/66

17. ožujka 2020.

Obavještavamo sve zainteresirane kako se zbog novonastale situacije oko virusa SARS-CoV-2 i usporenog regularnog poslovanja produžuje rok za predaju ponuda za uslugu mjerenja i isporuke podataka u svrhu praćenja i analiziranja parametara razine ugode i potrošnje energije u zgradi administrativne ili stambeno-poslovne namjene. Novi rok je 25.3.2020. do 12:00.