Održana prva radionica pod nazivom “Skupni aktivni kupac”

19. lipnja 2023.

U gradu Karlovcu 13.06.2023. u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić održana je prva radionica iz reformske mjere C6.1.R6. (2021. – 2026.): “Pilot projekt uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom te razvoj novog modela financiranja“.

Odlukom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), nadležnog za provedbu komponente Inicijativa 6.: Obnova zgrada iz NPOO-a, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), odnosno Odjel za sustavno gospodarenje energijom i ISGE, imenovan je za koordinaciju aktivnosti praćenja provedbe i izvršenja investicija

Cilj projekta je  Nacionalnim Informacijskim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE) obuhvatiti potrošnju energije i vode u višestambenim zgradama, uspostavom automatskog prikupljanja podataka te provedbom aktivnosti SGE-a postići uštede kao i dodatno analizirati mogućnost razvoja novog modela financiranja energetske obnove zgrada.

Krajnji rezultat reformske mjere je izrada smjernica, koje će biti objavljene na internetskim stranicama MPGI, za provedbu budućih energetskih obnova višestambenih zgrada na razini Republike Hrvatske, što uključuje i instalaciju obnovljivih izvora energije – dizalica topline i sl. Kvaliteta rezultata ovisi i o prikupljenim podacima tijekom provedbe ove faze pilot projekta – što će oni biti kvalitetniji to će analize i smjernice biti kvalitetnije.

APN je u međuvremenu identificirao šest jedinica lokalne (regionalne) samouprave (gradovi Zagreb, Split, Rijeka, Velika Gorica, Karlovac i Vukovar) u kojima se provode pilot projekti kao sastavni dio reformske mjere u odabranim zgradama. Dosad su u Vukovaru, Karlovcu i Velikoj Gorici i Rijeci obavljeni tehnički pregledi odabranih zgrada te je izrađen, ili je u fazi izrade, troškovnik opreme koja bi se financirala iz projekta.

U sklopu projekta radit će se analize zgrada koje će u međuvremenu instalirati FNE na zajedničku potrošnju, kao i analize potencijala OIE na ukupnu potrošnju zgrade te potencijal zgrada u smislu pružanja usluga fleksibilnosti kao jednog od segmenata SGE-a.

Tema prve radionice“Skupni aktivni kupac“ proizašla je iz komunikacije s DP-ovima i Upravom HEP ODS-a jer se tumačenje skupnog aktivnog kupca (SAK) i svega što iz tog pojma proizlazi pokazalo kao velika nepoznanica-od izrade idejnog rješenja, preko priključenja, sheme dijeljenja (ključa), ugovornih odnosa, obračuna i sl.

Osim organizatora, sudionici radionice bili su stručnjaci iz HEP-ODSa, HERAe , FERa, MPGI te predstavnici upravitelja.

Sam projekt predviđa održavanje većeg broja sličnih radionica s dionicima.