09.10.18. – 11.10.18. Održan 3. Interregionalni seminar projekta SUPPORT u Rumunjskoj

16. listopada 2018.

APN je od 09.10. do 11.10.2018. u mjestu Alba Iulia u Rumunjskoj sudjelovao na trećem interregionalnom seminaru projekta SUPPORT.

Glavni cilj projekta Support je pomoći lokalnim vlastima u provedbi strategija usmjerenih na smanjivanje emisije CO2 , s posebnim naglaskom na jačanje provedbe planiranih  mjera energetske učinkovitosti i osnaživanju kapaciteta lokalnih vlasti usmjerenih na optimizaciju korištenja ERDF sredstava za provedbu energetskih strategija i akcija.

Na interregionalnom seminaru obuhvaćene su teme razvoja akcijskih planova i uključenosti zainteresiranih strana, prezentacije na temu upravljanja energijom javnih zgrada u gradu Cluj Napoca, Rumunjska, postignuća u području dekarbonizacije i energetske učinkovitosti, energetske renovacije zgrada u Hrvatskoj, politike klimatskih promjena u Sofiji, Bugarska, primjeri najbolje prakse upravljanja energijom i monitoringom javnih zgrada u Hrvatskoj, Njemačkoj i Rumunjskoj, te otvorena diskusija i zaključak.

APN je predstavio ISGE sustav kao primjer najbolje prakse sustavnog gospodarenja energijom na nacionalnoj, ali i regionalnoj i lokalnoj razini.

Na interregionalnom sastanku bili su prisutni predstvnici Njemačke, Grčke, Italije, Malte, Rumunjske, Švedske, Španjolske i Bugarske, dok su iz Hrvatske prisutni bili predstavnici Istarske regionalne energetske agencije, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske te APN.