Održana prezentacija Programa POS u Gradu Visu

24. rujna 2020.

Dana 22. rujna 2020. godine održana je prezentacija budućih građevina iz Programa POS-a u Hrvatskom domu u Visu. APN zahvaljuje na odazivu svim poslovnim bankama i kandidatima s Liste reda prvenstva.

Za sva eventualna pitanja vezana uz realizaciju Programa POS-a u Gradu Visu, APN stoji na raspolaganju: stanogradnja@apn.hr