Zaštićeni najmoprimci

STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA KOJE PLAĆAJU ZAŠTIĆENU NAJAMNINU

 

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova („Narodne Novine“ 68/18) od 27. srpnja 2018. godine,  reguliran je položaj zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara. (Zakon) 

Na temelju članka 8. stavka 5. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (“Narodne novine” 68/18) ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je Pravilnik o sadržaju podataka o stanovima i osobama koji plaćaju zaštićenu najamninu („Narodne novine“  101/18).

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN)  raspisala je dana 08. prosinca 2018. godine Javni poziv za prikupljanje podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu. 

JAVNI POZIV

 

Zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske te vlasnici tih stanova dužni su bez odgađanja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva APN-u dostaviti:

– podatke o stanu u kojem stanuje zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar ili predmnijevani najmoprimac

– podatke o vlasniku stana

– podatke o zaštićenom najmoprimcu, zaštićenom podstanaru ili predmnijevanom najmoprimcu stana

 

Gore navedeni podaci su potrebni za provedbu Zakona o najmu stanova (“Narodne novine”broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i  68/18) u dijelu koji se odnosi na stambeno zbrinjavanje zaštićenih najmoprimaca i podstanara.

 

Osim dostave podataka zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske te vlasnici tih stanova mogu dostaviti i prijavu kojom se iskazuje interes za najam odnosno kupnju stana iz Programa POS-a.

U tu svrhu izrađeni su:

  1. PRIJAVNI OBRAZAC VLASNIKA STANA za dostavu podataka o stanovima i vlasnicima stanova u kojima žive osobe koje plaćaju zaštićenu najamninu i prijavu o iskazivanju interesa za najam odnosno kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)
  2. PRIJAVNI OBRAZAC OSOBA KOJE PLAĆAJU ZAŠTIĆENU NAJAMNINU za dostavu podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu i prijavu o iskazivanju interesa za najam odnosno kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

 

Prijavne obrasce možete preuzeti ovdje:

Prijavni obrazac za dostavu podataka – zaštićeni najam – VLASNIK      

Prijavni obrazac za dostavu podataka – zaštićeni najam – NAJMOPRIMAC

 

Zaštićenim najmoprimcima i podstanarima na raspolaganju su stanovi iz programa društveno poticane stanogradnje (Program POS-a).

Zaštićeni najmoprimci imaju mogućnost:

  1. najma stana uz mogućnost otkupa istog
  2. kupnje stana iz programa POS-a
  3. kupnje nekretnine iz programa POS +(plus) – kupnja nekretnine na slobodnom tržištu po povoljnijim uvjetima
  4. kupnje/gradnje nekretnine kroz Program subvencioniranja stambenog kredita.
  1. Stambenim zbrinjavanjem putem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje, Grada Zagreba odnosno jedinica lokalne samouprave (JLS-a)
  2. Stambenim zbrinjavanjem u domu za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave

 

Svi oblici stambenog zbrinjavanja imaju uvjet da se najmoprimci obvežu najmodavcu otkazati

Ugovor o najmu stana i predati mu stan po useljenju u novoiznajmljeni, odnosno kupljeni stan.

O načinu i uvjetima kupnje stana iz programa POS, kupnje ostvarivanjem subvencioniranih kredita kao i kupnja nekretnine iz programa POS+ (plus) možete saznati više na našoj web stranici www.apn.hr 

Javni poziv počinje teći od 08. prosinca 2018. godine i traje do 08. lipnja 2019. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu za gospodarenje i prodaju nekretninama na tel.: 031/212-316, E-mail: gospodarenje@apn.hr ili na stranicama www.apn.hr