Edukacije i promidžbene aktivnosti

Tečaj za energetske savjetnike i suradnike

Jedna od značajnih djelatnosti Odjela za sustavno gospodarenje energijom i ISGE je edukacija djelatnika javne uprave o energetskoj učinkovitosti. Iz tog razloga osmišljene su besplatne radionice i tečajevi uz popratni edukacijski materijal namijenjene zaposlenicima javnog sektora s ciljem pružanja primjerenog znanja koje podrazumijeva provođenje EE mjera i potiče energetski učinkovito ponašanje.

Ovaj tečaj se prvenstveno provodi za osobe zadužene za uspostavu sustavnog gospodarenja energijom i praćenje potrošnje energije u javnom sektoru; tj. djelatnike službeno imenovanog EE tima, ali i za ostale zainteresirane djelatnike ministarstava, općina, gradova i županija te ostalih institucija javnog sektora. Tečaj uz dobivanje znanja za korištenje ISGE-a pruža konkretna znanja iz arhitekture, građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike sa stajališta energetske učinkovitosti.

Navedeni korisnici su kao dio EE tima imenovani Energetskim savjetnicima i Energetskim suradnicima i kao tako imenovane osobe zadužene su za unos, praćenje, analizu i izvještavanje u procesu sustavnog gospodarenja energijom. Trajanje tečaja za Energetske savjetnike je dva radna dana (16 sati), a za Energetske suradnike jedan radni dan (8 sati).

Tečaj za Energetske savjetnike namijenjen je osobama zaduženima za administriranje i nadziranje potrošnje energije i vode na većem broju objekata (ili manjem broju objekata sa složenim sustavima) kao i provedbu mjera sustavnog gospodarenja energijom. Tečaj za Energetske suradnike namijenjen je osobama zaduženima za manji broj objekata s uglavnom jednostavnijim unosom podataka.

Po završetku tečaja polaznik dobiva certifikat Energetskog savjetnika ili suradnika.

Prijave za ovaj tečaj su obvezatne preko poveznice isge.hr/seminar. Jedna prijava odnosi se na jednog korisnika. Molimo da prilikom prijave na određene termine pripazite jer se radi o ograničenom broju mjesta za svaki tečaj.

Edukacijske radionice za nove i postojeće korisnike ISGE-a (ISGEonice)

ISGEonica je besplatna edukacija za sve djelatnike koji će u budućnosti koristiti Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE, odnosno na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj razini unositi podatke o potrošnji i mogućim promjenama na objektu te raditi analize i izvještaje. Djelatnike se educira o svrsi i mogućnostima ISGE-a kao i o samom načinu korištenja sustava.

Na radionicu je potrebno donijeti obostrane preslike računa za jedan mjesec za energente i vodu koji se koriste na objektu jer se preko njih pokazuje unošenje podataka u ISGE.

U Odjelu za sustavno gospodarenje energijom (Savka cesta 41/IX, Zagreb) svakog prvog četvrtka u mjesecu se održavaju radionice za korištenje ISGE sustava za nove kao i stare korisnike koji žele obnoviti znanje. Na radionice se potrebno prijaviti putem e-pošte isge@apn.hr.

Zeleni ured

Edukativno-informativne radionice za Zeleni ured su besplatne i provode se u sklopu sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru, a svrha im je podizanje razine svijesti djelatnika o energetskoj učinkovitosti i ekološkoj održivosti. Zeleni ured je skup aktivnosti koje bi zaposlenici, u okviru redovnih djelatnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš i povećala učinkovitost korištenja resursa.

Načela ekološke i energetske održivosti omogućavaju da se uredi i drugi radni prostori transformiraju u ugodno, zdravo, ekološki prihvatljivo i energetski učinkovito radno mjesto, a podrazumijevaju:

  • Učinkovito korištenje energije i materijala s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjena troškova
  • Smanjenje količine nastalog uredskog otpada načelom 3R (reduce, reuse, recycle), a samim time i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš

Ove radionice uglavnom se održavaju u gostima, na Vaš poziv. Namijenjene su svim djelatnicima na instituciji jer su aktivnosti opisane unutar Zelenog ureda skupna djelatnost koje neće imati velikog učinka ako ih se ne pridržava cijeli radni kolektiv.

Ako želite da se u Vašoj instituciji održi radionica za Zeleni ured možete nas kontaktirati e-poštom na isge@apn.hr ili na telefon 01/5625-922.

Promidžbene aktivnosti i materijali

Odjel za sustavno gospodarenje energijom i ISGE kao promidžbene aktivnosti i širenje svijesti o energetskoj učinkovitosti omogućuje zainteresiranim institucijama i prigodne materijale vezane za energetsku učinkovitost i uštedu. Razne promidžbene materijale (plakate, naljepnice za trošila, Eugen-termostate, olovke i slično) možete besplatno zatražiti putem e-pošte na isge@apn.hr ili telefonski na 01/5625-922.