Sustavno gospodarenje energijom

Sustavno gospodarenje energijom je kontinuirani proces kojem je cilj poboljšanje energetske učinkovitosti te održivo gospodarenje  resursima u javnom sektoru.

Glavni koraci sustavnog gospodarenja energijom (u daljnjem tekstu: SGE) su:

  • utvrditi potrošnju energenata i vode,
  • utvrditi mjesto, način i količinu potrošnje u zgradama ili dijelovima zgrada javnog sektora te javne rasvjete,
  • smanjiti potrošnju energije i vode te novčanih izdataka za energiju i vodu,
  • smanjiti štetni utjecaj na okoliš kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: smanjenje novčanih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije.

Metodologija sustavnog gospodarenja energijom

Želimo li potrošnju energije svesti na najmanju moguću mjeru sustavno gospodarenje treba biti kontinuirani proces.

Sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije na unaprijed određen način tako da u svakom trenutku znamo odgovore na sljedeća pitanja:

GDJE trošimo energiju?
Objekti poput uredskih zgrada, vrtića, škola, muzeja, javnih zgrada, bolnica, i sl.

KAKO trošimo energiju?
Sustavi: grijanja, hlađenja, ventilacije, rasvjete, pripreme hrane i sl.

KOJE energente trošimo?
Električna energija, plin, loživo ulje, drvo, toplinska energija, a u energente ubrajamo i vodu.

KOLIKO energije trošimo?
Koliko kWh električne i toplinske energije, litara loživog ulja, m3 plina i drugih energenata te koliki su troškovi za te energente.

TKO je zadužen za gospodarenje energijom?
EE tim (tim za energetsku učinkovitost) na razini gradova i županija odnosno ministarstava, a tehničko osoblje i domari na razini objekata.

KAKO gospodariti energijom?
Tjednim i mjesečnim praćenjem i analizom potrošnje energije kroz ISGE, planiranjem i ostvarivanjem mjera energetske učinkovitosti te stalnim educiranjem i motiviranjem EE timova i svih djelatnika.

Zakonodavni okvir

Djelatnosti koje provodi Odjel za sustavno gospodarenje energijom izravno su usmjerene k ispunjavanju obveza propisanih zakonskom regulativom RH, smjernicama iz EU direktiva te međunarodnim protokolima i ugovorima.

Najveći dio djelatnosti usmjeren je na ispunjavanje obveza određenih Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15) te Nacionalnim programima energetske učinkovitosti, a koje su namijenjene prije svega javnom sektoru u RH.

Zakoni i pravilnici:

Strategije i planovi:

Europske direktive:

Projekti: