Put do kredita

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA STAMBENIH KREDITA

Potaknuta sve većom stopom iseljavanja mladih obitelji i sve manjim brojem rođene djece Vlada Republike Hrvatske je u lipnju 2017. godine prihvatila predloženo zakonsko rješenje kojim se upravo nastoji smanjiti daljnji odlazak mladih ljudi i propadanje manje razvijenih sredina.

Dana 15. srpnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/2017) za provođenje kojeg je nadležna Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN). Zakon je donesen kao jedna od mjera pomoći Vlade RH kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Odmah zatim, 3. kolovoza 2017. godine, na snagu je stupio Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 76/17).

Nakon provedenog javnog poziva  APN je odabrao 10 (deset) kreditnih institucija koje će sudjelovati u provedbi programa subvencioniranja:

 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • Erste&Steiermarkische bank d.d.
 • Podravska banka d.d.
 • OTP banka d.d.
 • Zagrebačka banka d.d.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Splitska banka d.d.
 • Raiffeisen bank Austria d.d.
 • Karlovačka banka d.d
 • Istarska kreditna banka Umag d.d.

Oglasom o početku subvencioniranja stambenih kredita objavljeno je da se zahtjevi u APN počinju zaprimati od 4. rujna 2017. godine te da će se isti razmatrati prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva.

Subvencioniranje kredita odobravalo se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće hrvatskim državljanima koji nisu stariji od 45 godina, te koji jednako kao i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, životni partneri ili neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu, ali je prodaju radi kupnje veće. Ukupan iznos subvencioniranog kredita mogao je iznositi do 100.000 eura, s rokom otplate ne kraćim od 15 godina i cijenom m2 predmetne nekretnine s PDV-om do 1.500 eura. Cijena po kvadratu te ukupan iznos kredita mogao je biti veći od ovih Zakonom propisanih ali se tada njihova razlika nije subvencionirala.

Efektivna kamatna stopa (EKS) prve četiri godine otplate kredita ne može biti viša od 3,75% godišnje.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet najmanje 50 %, vrijeme subvencioniranja kredita produljuje se za godinu dana, a za svako rođeno ili posvojeno dijete produljuje se za dvije godine.

Podnositelj je uz zahtjev za stambeni kredit odabranoj kreditnoj instituciji bio obvezan podnijeti i zahtjev za subvencioniranje kredita koji sadržava:

 • presliku osobne iskaznice
 • predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka, presliku akta za građenje ili uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti odnosno graditi kuću
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće.

Oglasom o prestanku zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje kredita objavljeno je da će se zahtjevi zaprimljeni do 16 sati 13. listopada 2017. godine, razmatrati prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava.