Organizacijska struktura

Kabinet direktora

Slavko Čukelj

direktor, univ. spec. aedif.

 

Dragica Bujanić, tajnica
T: 01/6331-604
F: 01/6331-603

 

E: kabinet.direktora@apn.hr

Dragoljub Kljajić

zamjenik direktora, dipl. ing. građ.

 

T: 01/6331-604
F: 01/6331-603, 01/6177-045

 

E: kabinet.direktora@apn.hr

Krešimir Žunić

zamjenik direktora, dipl. iur.

 

T: 01/6331-604
F: 01/6331-603, 01/6177-045

 

E: kabinet.direktora@apn.hr

 

pročelnica kabineta direktora

 

T: 01/6331-600
F: 01/6331-603, 01/6177-045

 

E: opci.poslovi@apn.hr

Odjel za opće poslove

Branka Zlatar Božić, dipl. iur.

pomoćnik direktora,

 

T: 01/6331-600
F: 01/6331-603, 01/6177-045

 

E: opci.poslovi@apn.hr

Odjel za financije i računovodstvo

Miroslav Šklebar

pomoćnik direktora, dipl. oec.

 

T: 01/6331-623
F: 01/6331-645, 01/6177-045

 

E: financije@apn.hr

Odjel za kupovinu nekretnina

Marinka Štimac

pomoćnica direktora, dipl. ing. građ.

 

T: 01/ 6331-600
F: 01/ 6177-045

 

E: kupnja@apn.hr

Odjel za gospodarenje i prodaju nekretnina

Željko Punda

pomoćnik direktora, dipl.iur.

 

T: 01/ 6331-600
F: 01/ 6177-045

 

E: gospodarenje@apn.hr

Odjel za ugovaranje zemljišta izgradnju i prodaju stanova

Josipa Tokić

pomoćnica direktora, dipl.iur.

 

T: 01/ 6331-611
F: 01/ 6331-655

 

E: stanogradnja@apn.hr

Odjel za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Damir Vuletić

pomoćnik direktora, dipl. ing. građ.

 

T: 01/6331-622
F: 01/6331-655

 

E: energ-ojz@apn.hr

Odjel za sustavno gospodarenje energijom

Iva Fakin

pomoćnica direktora, mag. ing. fizike

 

T: 01/6331-650
F: 01/6331-655

 

E: energ-isge@apn.hr