POS+

Program poticanja prodaje novoizgrađenih stanova – POS+

Pravo na zajam

 • fizička osoba, državljanin RH

Uvjeti za odobravanje

 • novoizgrađeni stan (posjeduje akt za građenje i akt za uporabu),
 • prodajna cijena s PDV-om do 1400 po m2 NKP-a
 • kupuje se izravno od investitora ili izvođača

Zajam

 • 200 € po m2 NKP stana
 • preostala sredstva: najmanje 15% osigurava kupac vlastitim učešćem i kredit banke
 • rok otplate zajma (uključivo mogući poček) max. 31 godinu
 • kamatna stopa za razdoblje počeka otplate zajma obračunava se u visini 1% godišnje i pripisuje se glavnici
 • kamatna stopa za razdoblje otplate u visini 4% godišnje

Koraci za kupnju stana:

Kupac sam odabire stan na tržištu i s Predugovorom o kupoprodaji stana (ili Ugovorom) odlazi u banku, koja s APN-om ima poslovnu suradnju.

Pogledaj popis banaka

Banka provjerava urednost dokumentacije za stan koji se namjerava kupiti, i vrši provjeru kreditne sposobnosti Kupca.

Ukoliko stan ispunjava uvjete prema Programu POS+, a kupac je kreditno sposoban, Kupac kod banke ispunjava “Zahtjev za zajam javnih sredstava” .

Banka dostavlja APN-u ispunjeni Zahtjev za zajam javnih sredstava kao i Potvrdu o kreditnoj sposobnosti za kupca, Odluku o odobrenju kredita zajedno s pripadajućom dokumentacijom ( dokaz o osiguranom vlastitom učešću, uporabna dozvola, osobna iskaznica i dr.).

APN vrši kontrolu zaprimljene dokumentacije te donosi “Odluku o odobrenju zajma javnih sredstava” .
APN dostavlja “Odluku o odobrenju zajma javnih sredstava” poslovnoj banci.

Kupac potpisuje Ugovor o kreditu s bankom. Kupci koji imaju Predugovor prije ugovora o kreditu zaključuju “glavni” Ugovor o kupoprodaji nekretnina”.

Banka dostavlja APN-u Ugovor o kreditu, dokaz o isplati kreditnih sredstava i dokaz o uplati učešća na račun Prodavatelja te Ugovor o kupoprodaji (ukoliko je ranije dostavljen Predugovor).

Ugovor o kupoprodaji stana mora biti izvorniku ili ovjerenoj preslici.

APN izrađuje Ugovor o zajmu javnih sredstava i poziva kupca na potpisivanje.

APN upisuje hipoteku (2. mjesto) na stanu u visini iznosa zajma javnih sredstava.

APN uplaćuje iznos javnih sredstava iz Programa POS+ na račun prodavatelja.

Što je program POS+?

 1. Tko ima pravo podnijeti zahtjev za zajam javnih sredstava?

Sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

 1. Za kupnju kojeg stana se odobrava zajam javnih sredstava?

Novoizgrađeni stan koji se kupuje izravno od investitora, izvođača ili od pravne osobe u sustavu PDV-a, uredne vlasničke dokumentacije i koji posjeduje akt za građenje i uporabu.

 1. Koja je najviša kupoprodajna cijena stana za koji se odobrava zajam?

Najviše do 1.400 € po m² korisne površine stana* (s porezom na dodanu vrijednost) u kunskom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

*Korisna površina stana je zbir površina podova svih prostorija umnoženih odgovarajućim koeficijentom.

 1. Koliko iznosi zajma javnih sredstava?

Neovisno o visini kupoprodajne cijene stana, zajam javnih sredstava uvijek iznosi 200 EUR po m² korisne površine stana (u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB, na dan uplate).

 1. Kome se podnosi zahtjev za zajam javnih sredstava?

Zahtjev za zajam javnih sredstava podnosi se putem poslovnih banaka koje imaju poslovnu suradnju s APN-om.

 1. Gdje se mogu dobiti detaljnije informacije o Programu POS+?
 • sve informacije možete dobiti u sjedištu APN-a, Savska cesta 41/6, 10000 Zagreb ili na telefon 01 6331 626,
 • elektronskom poštom: prodaja@apn.hr,
 • na web stranici apn.hr,
 1. Gdje mogu vidjeti popis poslovnih banaka koje sudjeluju u Programu POS+?

Na web stranici apn.hr ili neposrednim upitom kod banaka.

 1. Pogodnosti programa:
 • povoljnija kamatna stopa na kreditna sredstva banaka s kojima APN ima poslovnu suradnju, a u odnosu na komercijalne kreditne uvijete (POS+ najniža 4,90 %)
 • povoljnija kamatna stopa na javna sredstva (1% poček, 4% otplata)
 • mjesečna ušteda na anuitetu u odnosu na komercijalne kredite (kta 6,9%) iznosi 76,00-107,00 € (za stanove pov. 55- 65m2 NKP)
 • ukupna ušteda u plaćenom iznosu po završetku otplate 24-28% (ovisno o cijeni i kvadraturi stana)
 • prosječna kamatna stopa: 3,95 %