POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

5. veljače 2020.

Klasa: 112-01/20-01/1

Ur. broj: 356-01/20-7

Zagreb, 5. veljače 2020.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/20-01/1, Ur. broj: 356-01/20-1, od 21. siječnja 2020. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

Stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, SSS gimnazija općeg smjera u Odjelu za financije i računovodstvo

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 10. veljače 2019. godine (ponedjeljak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta, i to za sljedeće kandidate:

 

1Goran Špindrek
2Marina Matković
5Barbara Brandvajner
4Radmila Slunjski
5Katarina Tišljar

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 30. siječnja 2020. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 10. veljače 2020. godine, u 10,30 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 11,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.