JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet obveznog probnog rada u trajanju od 3 mjeseca za obavljanje poslova radnog mjesta

22. rujna 2023.

Na temelju čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22 i 58/23) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12) uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: 112-01/23-01/58, URBROJ: 531-04-1- 3-23-2 od dana 14. rujna 2023., Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet obveznog probnog rada u trajanju od 3
mjeseca za obavljanje poslova radnog mjesta