POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

16. veljače 2024.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

 

vezan uz raspisani Javni natječaj, KLASA: 112-01/24-01/1, URBROJ: 356-01/24-1, od 17. siječnja 2024. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 15.) u Odjelu za financije i računovodstvo

  1. M.H. rođ. 1981. godine

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX, 27.veljače 2024. godine, s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 8. veljače 2024. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 27. veljače 2024. godine, od 10,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatom koji uspješno položi pisani dio testiranja održati će se isti dan neposredno nakon objave rezultata istog.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i/ili razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.