Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Poziv na testiranje i intervju

6. lipnja 2018.

 

 

Klasa: 112-01/18-01/6

Ur. broj: 356-01/18-12

Zagreb, 6. lipnja 2018.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/18-01/6, Ur. broj: 356-01/18-1, od 17. svibnja 2018. godine za prijam u u radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

1.Stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, VSS, dipl. ing. strojarstva  ili drugi odgovarajući akademski naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima u Odjelu za sustavno gospodarenje energijom i isge-sustav

 

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX, 12. lipnja 2018. godine (utorak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, i to za sljedeće kandidate: 

1Davor Pinturić
2Tibor Marić
3Mirna Šantl

 

  1. Rukovoditelj odsjeka (voditelj računovodstva) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, VSS,

dipl.ekonomist  ili drugi odgovarajući akademski naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima (prednost računovodstvo/financije) u Odjelu za financije i računovodstvo

 

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX, 12. svibnja 2018. godine (utorak), s početkom u 9,45 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, i to za sljedeće kandidate: 

 

1Marija Roglić
2Domagoj Šturbek
3Dražen Dinter
4Kristina Landeka
5Ivona Kale

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 6. lipnja 2018. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 12. lipnja 2018. godine, u 11,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan u 12,00 sati u APN-u (VI kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.