POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

25. studenoga 2021.

Klasa: 112-01/21-01/3

Ur. broj: 356-01/21-17

Zagreb, 25. studenoga  2021.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/21-01/3, Ur. broj: 356-01/21-1, od 3. studenoga 2021. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

Viši stručni referent– 1 izvršitelj na određeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 20.) u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 1. prosinca 2021. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta i to za sljedeće kandidate:

 

1M.R. rođ. 1981.8L.K. rođ. 1977.
2J.P.  rođ. 1978.9I.D. rođ. 1978.
3G.T. rođ. 1989.10R.T. rođ. 1969.
4B.R. rođ. 1977.11A.Š. rođ. 1978.
5M.O. rođ. 1992.12F.V. rođ. 1984.
6L.L. rođ. 1973.13N.P. rođ. 1994.
7A.H. rođ. 1970.14M.K. rođ. 1992.

 

Prije početka testiranja potrebno je predočiti valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju prilikom ulaska u službene prostorije na uvid, sve uz obvezno nošenje maske za lice ili medicinske maske i posjedovanje vlastite olovke za testiranje.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 24. studenoga 2021. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 1. prosinca 2021. godine, od 11,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 12,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i/ili razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.