Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam neprodanih garažno-parkirnih mjesta predviđenih za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na lokaciji POS Zagreb – Klara

18. siječnja 2018.