POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

6. svibnja 2020.

 

Klasa: 112-01/20-01/4

Ur. broj: 356-01/20-13

Zagreb, 6. svibnja 2020.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/20-01/4, Ur. broj: 356-01/20-1, od 20. ožujka 2020. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

   

 

  1. ZA RADNO MJESTO –KONTROLOR, 1 izvršitelj, SSS ekonomskog smjera, u

Odjelu za financije i računovodstvo

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 13. svibnja 2020. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, za sve prijavljene kandidate.

 

  1. ZA RADNO MJESTO STRUČNI REFERENT, 1 izvršitelj, SSS, društvenog smjera, gimnazija u Odjelu za opće poslove

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 14. svibnja 2020. godine (četvrtak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, za sve prijavljene kandidate.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 6. svibnja 2020. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 13. odnosno 14. svibnja 2020. godine godine, u 10,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan (13. odnosno 14. svibnja 2020. godine) u 10,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.