Obavijest o potpisivanju Predugovora o kupoprodaji stanova za lokaciju POS – Punat

6. prosinca 2017.

Pozivamo sve kupce koji su odabrali stanove, na potpisivanje Predugovora o kupoprodaji koje je organizirano kod javne bilježnice gđe. Miljenke Katunar Zrinski, na adresi Trg J. B. Jelačića 1, Krk, u terminu od dana 7. – 12. prosinca 2017. godine, od 8:00-15:30 sati.