Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u pripremi

Zadar – Crvene kuće – A1

Grad je usvojio II izmjene i dopune DPU Crvene kuće. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 15. ožujka 2019. godine donijela Odluku o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 3810/90 na APN. Dana 17. travnja 2019. godine svečano potpisani Ugovor o prijenosu prava vlasništva sa Ministarstvom državne imovine i Predugovor o međusobnim pravima i obvezama (sa Gradom Zadrom). Izvršeno je prethodno savjetovanje za javnu nabavu, po provedenom postupku javne nabave izvršeno je otvaranje ponuda te je u tijeku ocjena i pregled ponuda. Pristiglo je ukupno 8 ponuda.  Odluka o odabiru očekuje se početkom kolovoza