Stanovi u pripremi

Zadar – Crvene kuće – A1

Grad je usvojio II izmjene i dopune DPU Crvene kuće. U tijeku je dogovor s MDI oko otkupa zemljišta za građevinu POS-a koje je u vlasništvu RH.