Stanovi u pripremi

Vrsar

Grad je utvrdio Listu reda prvenstva s 53 kandidata. 12.05.2015. ishođene su lokacijske dozvole na temelju kojih je izvršena parcelacija zemljišta (žalba na lokacijsku dozvolu za građevinu A, žalba odbijena). 2017. produženo važenje lokacijskih dozvola.

U tijeku je razvrgnuće suvlasničke zajednice između RH (MDI) i Općine, nakon čega će APN i Općina nastaviti aktivnosti na izgradnji 4 građevine s po 8 stanova (32 stana). 17.01.2018. upućen dopis Općini vezano uz izvješće o tijeku pregovora s Ministarstvom državne imovine.

Zadnje novosti:

26.03.2018. upućena požurnica na dopis Općini upućen 17.01.2018. vezano uz izvješće o tijeku pregovora s Ministarstvom državne imovine.