Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u pripremi

Vis

Grad Vis je utvrdio konačnu listu reda prvenstva s 21 kandidatom. APN je 03. svibnja.2017. ugovorio izradu projektne dokumentacije s A+U d.o.o. iz Komiže. 08.07.2015. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama, a Ugovor o prijenosu prava vlasništva 09. srpnja 2015.

Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole podnesen 08. siječnja 2018. godine za 3 građevine s ukupno 22 stana. Ishođene su tri građevinske dozvole, od kojih se dvije nalaze u žalbenom postupku pred drugostupanjskim tijelom, dok je jedna postala pravomoćna dana 09. veljače 2019. godine.

Odbijene su žalbe te su potvrđene druge dvije građevinske dozvole. U tijeku je kompletiranje projektne dokumentacije koje se očekuje krajem srpnja odnosno početkom kolovoza.