Stanovi u izgradnji

Split – Kila 1 – faza II – prostori javne namjene

Na temelju suglasnosti ljekarne, doma zdravlja, Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita preprojektiran je dječji vrtić u 3 javna prostora (ljekarna, ambulanta i gradski kotar).

S obzirom da APN temeljem provedenih javnih nadmetanja nije uspio ugovoriti izvođenje radova po uvjetima iz Programa POS-a, navedene ustanove i Grad su dali suglasnost da će kupiti poslovne prostore temeljem stvarnih troškova. U siječnju 2018. u tijeku je priprema dokumentacije o nabavi za objavu nadmetanja za izgradnju prostora javne namjene.

Zadnje novosti:

Stanje radova na dan 31.10.2018. godine:

Izvedeno 13,43 %,

U tijeku su radovi na zidovima i ploči iznad podruma

07.03.2018. APN je objavio javno nadmetanje za odabir izvođača radova, javno otvaranje ponuda je održano 29.03.2018. pristigle su 3 ponude, od kojih je samo jedna unutar planirane vrijednosti nabave. U tijeku je pregled i ocjena ponuda.