Stanovi u pripremi

Solin

Grad je proveo Javni poziv za utvrđivanje liste reda prvenstva na kojoj se nalazi 75 kandidata. 06.10.2017. Grad je dostavio identifikaciju zemljišta te 2 prijedloga idejnih rješenja za buduće građevine. U prosincu 2017. godine je održan sastanak s gradonačelnikom grada Solina te je dogovorena daljnja dinamika. U cilju toga, APN je krajem prosinca 2017. Gradu dostavio prijedlog Predugovora o međusobnim pravima i obvezama za realizaciju Programa POS-a.