Stanovi u izgradnji

SISAK

U svrhu realizacije Programa društveno poticane stanogradnje u Gradu Sisku, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zaključila je Ugovor o građenju sa zajednicom ponuditelja RADANOVIĆ d.o.o., TEHNING GRAĐENJE, građevinski obrt i TEHNOGRADNJA SISAK d.o.o. te su isti dana 27. ožujka 2023. godine uvedeni u posao.

 

S time je započeta izgradnja dviju višestambenih građevina POS-a s ukupno 30 stanova (svaka po 15 stanova) s pripadajućim parkirnim mjestima, ukupne NKP 2.011,00 m2. Građevine su katnosti Pr+3, a iste će se graditi na nekretninama označenim kao k.č.br. 291/4 i 294/143, upisane u k.o. Sisak Stari. Građevine će sadržati ukupno 8 jednosobnih stanova, 14 dvosobnih stanova i 8 trosobnih stanova. Predvidiva cijena stana iznosi 1.489,50 €/m2. Grad Sisak je za realizaciju ovog Programa osigurao zemljište i komunalnu infrastrukturu te sudjeluje u sufinanciranju izgradnje u iznosu od 180.007,66 € (s PDV-om).