Stanovi u izgradnji

Sisak

U travnju 2021. godine Grad Sisak usvojio je Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a sa 63 kandidata. U srpnju 2021. godine APN i Grad Sisak zaključili su Ugovor o prijenosu prava vlasništva i Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu realizacije Programa POS-a u Gradu Sisku. U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinskih dozvola.