Stanovi u izgradnji

Šibenik – Šubićevac

Izgradnja dvije višestambene građevine oznake F1 i F2 na lokaciji Šubićevac u Šibeniku, s uređenjem okoliša i infrastrukture na k.č.br. 955/6 i kč.br. 962/22 k.o. Šibenik s ukupno 148 stanova s pripadajućim garažnim, garažno-parkirnim i vanjskim parkirnim mjestima ukupne neto korisne površine NKP= 9.651,15 m2.

Građevina F1 katnosti Pr+6 sadrži 94 stana s pripadajućim spremištima, 32 garažno-parkirna mjesta i 15 garaža u prizemlju, te 47 vanjskih parkirnih mjesta na parceli.

Građevina F2 katnosti Pr+6 sadrži 54 stana s pripadajućim spremištima, 16 garažno-parkirnih mjesta i 10 garaža u prizemlju, te 28 vanjskih parkirnih mjesta na parceli.

Sukladno provedenim postupcima javne nabave, odabrani su sljedeći sudionici u izgradnji:

  • Projektant: ARHITEKTURA DUPLANČIĆ d.o.o., Zagreb,
  • Izvođač radova: KAMGRAD d.o.o., Zagreb,
  • Nadzor i konzalting: INTERKONZALTING d.o.o., Zagreb,
  • Voditelj projekta: EKONERG d.o.o., Zagreb.

Početak izgradnje je 16. svibnja 2017. godine s rokom izgradnje 400 dana, odnosno do 19. lipnja 2018. godine.

Stanje radova za studeni 2017. godine:

  • izvedeno 50,60 % radova u ugovorenom roku sukladno terminsko-financijskom planu,
  • izvode se građevinsko-obrtnički radovi: armirano betonski, zidarski, izolaterski, fasaderski, gipskartonski, sosboslikarski, keramičarski radovi i ugradnja PVC stolarije,
  • izvode se instalaterski radovi: elektrokabliranje u stanovima, vodovod i kanalizacija, drenaže oko objekata. Izvode se razvodi instalacija plina, grijanja i hlađenja po katovima. Izvodi se priprema za soboslikarske radove. Na F1 izveden završni sloj fasade na dijelu pročelja.