Stanovi u pripremi

Rovinj

Grad je u lipnju 2017. godine dostavio dokumentaciju neophodnu za početak realizacije Programa POS-a nakon čega je Grad započeo rješavanje imovinsko-pravnih pitanja vezanih uz zemljište i prometnicu. Grad je u prosincu 2017. donio Odluku o uvjetima o mjerilima i kriterijima za kupnju stana iz Programa POS-a.

APN je 25. siječnja 2018. uputio dopis Grad uz prijedlog teksta Predugovora o međusobnim pravima i obvezama. Grad je objavio javni poziv za kupnju stanova iz Programa POS-a te je formirana konačna lista reda prvenstva dana 22. studenoga 2018. godine. Potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama te Ugovor o prijenosu prava vlasništva. U tijeku je izmjena prostorno-planske dokumentacije nakon čega će se objaviti javno nadmetanje za usluge izrade projektne dokumentacije.