Izgrađeni stanovi

Punat

Opis građevine:

 • Deset (10) višestambenih građevina u dva niza. Niz A i B s 22 stana s uređenjem okoliša i infrastrukture u Općini Punat.
 • 8 građevina se sastoji od dvije stambene jedinice, a 2 građevine od 3 stambene jedinice, a visina građevina je prizemlje + 1 ili 2 kata.
 • Ukupna neto korisna površina (NKP) za 22 stana i pripadajućim vanjskim parkirnim mjestima iznosi NKP = 1.819,69 m2.

Sukladno provedenim postupcima javne nabave, odabrani su sljedeći sudionici u izgradnji:

 • Projektant: MR 2, ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o. Rijeka
 • Izvođač radova: G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Omišalj
 • Nadzor i konzalting: SPECULUM d.o.o., Zagreb

Početak radova na izgradnji: 3. travnja 2017. godine

Ugovoreni rok završetka izgradnje: 8. svibnja 2018. godine

Sklopljen Aneks – ugovoreni rok završetka izgradnje: 30. lipnja2018. godine,

Predugovorna cijena stana: 1.125,66 €/m2 neto korisne površine

ZADNJE NOVOSTI:

Stanje radova na dan 31.09.2018. godine

 • Radovi završeni 100 %, obavljeni tehnički pregledi, čeka se ishođenje uporabnih dozvola
 • Izdana Uporabna dozvola za pristupnu prometnicu s parkiralištem

Stanje radova na dan 31.08.2018. godine

 • Završni radovi na objektima, završna izvješća te priprema dokumentacije za tehnički pregled.
 • Unutarnji radovi- postavljanje završnog sloja linoleuma, postava unutarnje stolarije.
 • Donesen Zaključak za obavljanje tehničkog pregleda niz A, dana 6. rujna 2018. godine

 

 • Okončani radovi na izgradnji okoliša i pristupne prometnice, donesen Zaključak za obavljanje tehničkog pregleda za dan 6. rujna 2018. godine
 • Sklopljen Aneks – ugovoreni rok završetka izgradnje: 16. kolovoza 2018. godine,

Stanje radova na dan 31.07.2018. godine

 • Završni radovi na objektima, završna izvješća te priprema dokumentacije za tehnički pregled.
 • Unutarnji radovi- priprema za izradu završnog sloja poda-linoleuma, postava unutarnje stolarije

 

 • Završni radovi na izgradnji pristupnih prometnica i parkirališta, označavanja i iscrtavanja parkirališnih mjesta i znakova signalizacije

Stanje radova na dan 31.05.2018. godine

 • na vanjskim prostorima građevina stambenog niza „A“ izvedeni radovi na krovovima, izolacije i limarski radovi, izvedena ETICS fasada. Izvode se keramičarski radovi na terasama i radovi na uređenju okućnica i prilaza objektima.
 • na unutarnjim prostorima građevina stambenog niza „A“ izvedeni su svi instalaterski radovi I faze, izvedeni radovi na unutarnjoj žbuci i plivajućim podovima. Izvode se radovi na unutarnjim GK pregradama, u tijeku keramičarski radovi u sanitarnim čvorovima i postava sanitarne opreme.
 • na vanjskim prostorima građevina stambenog niza „B“ izvedeni radovi na krovovima, izolacije i limarski radovi, u tijeku je postava vanjske PVC stolarije i sustava ETICS fasade. Izvode se radovi na uređenju okućnica i prilaza objektima.
 • na unutarnjim prostorima građevina stambenog niza „B“ u tijeku su ili pri kraju svi instalaterski radovi I faze, izvodi se radovi na unutarnjoj žbuci i plivajućim podovima, koji se trenutno izvode,
 • radovi na izgradnji pristupnih prometnica i parkirališta.

Stanje radova na dan 30.4.2018.

 • Sklopljen Aneks ugovora o građenju – ugovoreni rok završetka izgradnje: 30. lipnja2018. godine,

Stanje radova na dan 30.04.2018. godine

 • na vanjskim prostorima građevina stambenog niza „A“ izvedeni radovi na krovovima, izolacije i limarski radovi, postava vanjske PVC stolarije i u tijeku su radovi na izradi ETICS sustava fasade. Izvode se keramičarski radovi na terasama i radovi na uređenju okućnica i prilaza objektima.

 

 • na unutarnjim prostorima građevina stambenog niza „A“ izvedeni su svi instalaterski radovi I faze, pri kraju su radovi na unutarnjoj žbuci i plivajućim podovima koji se trenutno izvode, radovi na unutarnjim GK pregradama, započeti keramičarski radovi u sanitarnim čvorovima.

 

 • na vanjskim prostorima građevina stambenog niza „B“ izvedeni su radovi na konstrukciji, na krovovima priprema za izolacije i limarske radove, a u tijeku je postava vanjske PVC stolarije, radovi na uređenju okućnica i prilaza objektima te priprema za izradu fasadne skele,

 

 • na unutarnjim prostorima građevina stambenog niza „B“ u tijeku su ili pri kraju svi instalaterski radovi I faze, izvodi se radovi na unutarnjoj žbuci i plivajućim podovima, koji se trenutno izvode,

 

 • radovi na izgradnji pristupnih prometnica i parkirališta.

Stanje radova na dan 30. ožujka 2018. godine:

• na vanjskim prostorima građevina stambenog niza „A“ izvedeni su ili pri kraju radovi na krovovima, izolacije i limarski radovi, postava vanjske PVC stolarije i u tijeku su radovi na izradi ETICS sustava fasade i radovi na uređenju okućnica i prilaza objektima,

• na unutarnjim prostorima građevina stambenog niza „A“ izvedeni su svi instalaterski radovi I faze, pri kraju su radovi na unutarnjoj žbuci i plivajućim podovima koji se trenutno izvode,

• na vanjskim prostorima građevina stambenog niza „B“ izvedeni su radovi na konstrukciji, na krovovima priprema za izolacije i limarske radove, a u tijeku je postava vanjske PVC stolarije, radovi na uređenju okućnica i prilaza objektima te priprema za izradu fasadne skele,

• na unutarnjim prostorima građevina stambenog niza „B“ u tijeku su ili pri kraju svi instalaterski radovi I faze, izvodi se priprema za radove na unutarnjoj žbuci i plivajućim podovima koji se trenutno izvode,

• započeti radovi na izgradnji pristupnih prometnica i parkirališta.

 

Stanje radova na dan 30. studeni 2017. godine:

 • Na objektima stambenog niza A i B gotovi su grubi građevinski radovi – betonska i zidana konstrukcija
 • Trenutno je u fazi izvođenje instalaterskih i izolaterskih radova unutar objekata koji prethode unutarnjem žbukanju i postavi vanjske stolarije
 • S istočne strane niza B u fazi je priprema za izvođenje armirano betonskih potpornih zidova prema ulici Ruđera Boškovića.