Stanovi u pripremi

Našice

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine sa cca 21  stan. Po ishođenju dozvole nastavit će se sa aktivnostima u cilju odabira izvođača radova za izgradnju.