Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u pripremi

Lovran

Općina je 2016. utvrdila konačnu Listu reda prvenstva s ukupno 57 kandidata. 31.05.2017. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

Ugovor o izradi projektne dokumentacije sklopljen je sa zajednicom ponuditelja DINOCOP d.o.o. i DINOCOP CONSULTA d.o.o. Usvojen je prijedlog idejnog rješenja za građevinu s 30 stanova te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.