Stanovi u izgradnji

Krk

 

U gradu Krku, APN je započeo s izgradnjom višestambene građevine s 30 stanova smještenih u 2 stambene cjeline oznaka „A“ i „B“, koje imaju svoje zasebne ulaze.

Ukupna neto korisna površina (NKP) za 30 stanova i pripadajućih vanjskim parkirnih mjestima iznosi NKP = 2.020,62 m2.

Sukladno provedenim postupcima javne nabave, odabrani su sljedeći sudionici u izgradnji:

Projektant: DINOCOP d.o.o., Pušća 103, Omišalj

Izvođač radova: G.P. KRK d.d. Krk

Nadzor i konzalting: JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb

Početak radova na izgradnji: 18. svibnja 2018. godine

Ugovoreni rok završetka izgradnje: 500 kalendarskih dana

Stanje radova na dan 30.11.2018. godine,

Izvedeno 27,20 % radova

U tijeku je izvođenje AB krovne konstrukcije, zidanje pregradnih zidova, izrada hidroizolacije prizemlja, razvod vodovodnih i elektro instalacija.

 

Stanje radova na dan 31.10.2018. godine

Izvedeno 20,90 % radova

U tijeku je izvođenje AB međukatne konstrukcije iznad prvog kata, zidanje nosivih zidova drugog kata, zidanje pregradnih zidova prizemlja, zidanje nosivih zidova prvog kata

Stanje radova na dan 31.09.2018. godine

Izvedeno 13 % radova

U tijeku je zidanje zidova prizemlja, ab unutarnje stubište, ab ploča prizemlja

Stanje radova na dan 31.08.2018. godine

U tijeku je izvedba AB ploča prizemlja i AB temelji u dijelu objekta gdje nema podruma.

Stanje radova na dan 31.07.2018. godine

U tijeku je izvedba AB zidova podruma i trakastih temelja prizemlja u dijelu objekta na kojem nema podruma.

Stanje radova na dan 31.05.2018. godine

Izvedeni su radovi organizacije i pripreme gradilišta.

U tijeku široki iskop terena, izvedeno cca 90% širokog iskopa.

U tijeku dobava i nanošenje tucanika.