Stanovi u izgradnji

Krk

 

U gradu Krku, APN je započeo s izgradnjom višestambene građevine s 30 stanova smještenih u 2 stambene cjeline oznaka „A“ i „B“, koje imaju svoje zasebne ulaze.

Ukupna neto korisna površina (NKP) za 30 stanova i pripadajućih vanjskim parkirnih mjestima iznosi NKP = 2.020,62 m2.

Sukladno provedenim postupcima javne nabave, odabrani su sljedeći sudionici u izgradnji:

Projektant: DINOCOP d.o.o., Pušća 103, Omišalj

Izvođač radova: G.P. KRK d.d. Krk

Nadzor i konzalting: JURCON PROJEKT d.o.o., Zagreb

Početak radova na izgradnji: 18. svibnja 2018. godine

Ugovoreni rok završetka izgradnje: 500 kalendarskih dana

Stanje radova na dan 31.09.2018. godine

Izvedeno 13 % radova

U tijeku je zidanje zidova prizemlja, ab unutarnje stubište, ab ploča prizemlja

Stanje radova na dan 31.08.2018. godine

U tijeku je izvedba AB ploča prizemlja i AB temelji u dijelu objekta gdje nema podruma.

Stanje radova na dan 31.07.2018. godine

U tijeku je izvedba AB zidova podruma i trakastih temelja prizemlja u dijelu objekta na kojem nema podruma.

Stanje radova na dan 31.05.2018. godine

Izvedeni su radovi organizacije i pripreme gradilišta.

U tijeku široki iskop terena, izvedeno cca 90% širokog iskopa.

U tijeku dobava i nanošenje tucanika.