Stanovi u pripremi

Cestica

Općina je iskazala interes za realizaciju programa POS-a te je provela Javni poziv za utvrđivanje liste reda prvenstva na koji se javilo 6 kandidata. Utvrđen je prijedlog konačne Liste.

Zadnje novosti:

Općini je upućen nacrt Predugovora o međusobnim pravima i obvezama.