Izgrađeni stanovi

BELIŠĆE

Dana 03. veljače 2020. godine položen je kament temeljac kao početak radova na izgradnji višestambene građevine  sa 24 stana i pripadajućim parkirnim mjestima ukupne netto korisne površine 1.539,36 m2 u 5 nadzemnih etaža.  Potpisan je Ugovor o građenju sa izvođačem  trgovačkim društvom MONTE-MONT d.o.o. Stručni nadzor na izgradnji obavlja trgovačko društvo BAS d.o.o. iz Belišća. Planirani rok useljenja je u srpnju 2021. godine, s predvidivom kupoprodajnom cijenom stana oko 1200 €/m.

OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu APN-a na adresi Antuna Gustava Matoša 6d, Belišće