Izgrađeni stanovi

Baška

Utvrđena je konačna lista reda prvenstva, izvršena je identifikacija zemljišta te je potpisan Predugovor o međusobnim pravima i obvezama te Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta. Po provedenom postupku javne nabave, sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije s trgovačkim društvom PROING d.o.o. iz Zagreba te je sukladno projektnoj dokumentaciji u kolovozu 2020. godine ishođena pravomoćna građevinska dozvola.

Dana 26. ožujka 2021. godine u prostorijama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama zaključen je Ugovor o građenju s trgovačkim društvom G.P.P. MIKIĆ d.o.o. za izgradnju 13 stanova a sukladno projektnoj dokumentaciji koju je izradilo trgovačko društvo PROING d.o.o. iz Zagreba.

Poslove stručnog nadzora i konzaltinga nad izgradnjom predmetne građevine vršit će, sukladno danas zaključenom Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora i konzaltinga, trgovačko društvo AG – PROJEKT d.o.o. iz Kostrene.

Dana 19. travnja 2021. godine svečano je obilježeno polaganje kamena temeljca na lokaciji buduće višestambene građevine POS-a s planiranim rokom izgradnje od 365 dana.