Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u pripremi

Baška

Utvrđena je konačna lista reda prvenstva, izvršena je identifikacija zemljišta te je potpisan Predugovor o međusobnim pravima i obvezama te Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta. U tijeku je postupak javne nabave za usluge izrade projektne dokumentacije. Donesena je Odluka o odabiru te je u tijeku rok mirovanja nakon čega će se sklopiti Ugovor o izradi projektne dokumentacije