Započela gradnja POS-ove zgrade u Belišću

4. veljače 2020.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar položio je danas kamen temeljac za novu POS-ovu višestambenu zgradu u Gradu Belišću. Zgrada bi trebala biti izgrađena do ožujka 2021. godine, a po njenom završetku 24 mlade obitelji useliti će u svoj novi dom.
Riječ je o zgradi isključivo stambene namjene sa 24 stana u 5 nadzemnih etaža za koju se Grad Belišće obvezao preuzeti izgradnju komunalne infrastrukture s priključcima, osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa te prenijeti projektnu dokumentaciju  i zemljište u vlasništvo APN-u. Grad je ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu u srpnju 2019. godine. Potpisan je Ugovor o građenju sa izvođačem  trgovačkim društvom MONTE-MONT d.o.o. iz Osijeka sa ukupno ugovorenom cijenom u iznosu od 10.688.854,85 kuna (bez PDV-a) te obuhvaća građenje samostojeće građevine stambene namjene ukupnih tlocrtnih dimenzija 32,6 m x 19,1 m visine do 17 m i katnosti prizemlje i četiri etaže. Stručni nadzor na izgradnji obavljat će trgovačko društvo BAS d.o.o. iz Belišća sa ukupno ugovorenom cijenom u iznosu od 184.900,00 kuna. Planirani rok izgradnje je 400 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, odnosno do ožujka 2021. godine, a predvidiva kupoprodajna cijena će iznositi oko 1200 €/m.

Prilikom polaganja kamena temeljca ministar Štromar je poručio : “Neću dopustiti da pojedinci bacaju sjenu na cijeli projekt kojim je do sada izgrađeno preko 8300 domova. Prošli tjedan pokrenuo sam internu reviziju gdje se posebno provjeravaju ne samo svi sadašnji i bivši djelatnici, nego i način na koji su se sastavljale liste. Svaku nepravilnost koju uočimo, odmah ćemo prijavljivati DORH-u. ”

“Isto tako, moj je prijedlog prema premijeru da se smanje ovlasti APN-u. Cilj mi je da uvedemo reda, nemam nimalo tolerancije prema tome da POS stanove na kraju koriste oni kojima ne trebaju. Jedini je cilj da POS stanovi postanu dom mladim obiteljima.” – dodao je ministar.

Do sada su u Osječko-baranjskoj županiji izgrađena 164 POS-ova stana i to u Gradu Osjeku 110, Đakovu 30 i Donjem Miholjcu 24.

Spomenimo ovdje i kako su od početka provedbe Programa društveno poticane stanogradnje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Javna ustanova gradski stanovi Varaždin, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika i APOS-a Grada Koprivnice izgradili ukupno 8.322 stana u 257 objekata u 80 jedinica lokalne samouprave.

Na svečanosti polaganja kamena temeljca, uz ministra Predraga Štromara, pozdravne govore održali su gradonačelnik Grada Belišća Dinko Burić, direktor APN-a Dragan Hristov te župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.