PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA – PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA BUJA-BUIE

23. lipnja 2022.

Na temelju čl. 17. i 23. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buja-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 13/21) Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Buja-Buie dana 20.06.2022. utvrđuje i objavljuje prijedlog Liste prvenstva.

Prijedlog liste nalazi se u vezanom dokumentu u prilogu.

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne liste prvenstva.

Prigovor se dostavlja isključivo putem pošte na adresu:

GRAD BUJE-BUIE
Istarska 2, 52460 BUJE, uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Prigovor na prijedlog Liste – NE OTVARAJ”

Vezani dokument:
Prijedlog liste prvenstva