Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

13. srpnja 2018.

 

 

Klasa: 112-01/18-01/9

Ur. broj: 356-01/18-10

Zagreb, 13. srpnja 2018.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/18-01/9, Ur. broj: 356-01/18-1, od 2. srpnja 2018. godine za prijam u u radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

  1. Rukovoditelj odsjeka (voditelj računovodstva) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, VSS,

dipl.ekonomist  ili drugi odgovarajući akademski naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima (prednost računovodstvo/financije) u Odjelu za financije i računovodstvo

 

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX, 18. srpnja 2018. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, i to za sljedeće kandidate: 

 

1Ivana Preden
2Barbara Vodička
3Kristina Landeka
4Daniel Šola
5Biserka Cukina
6Mirjana Žigman
7Sonja Kraker Zednik

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 12. srpnja 2018. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 18. srpnja 2018. godine, u 9,15 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan u 9,15 sati u APN-u (VI kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.