POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

21. studenoga 2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/23-01/10, Ur. broj: 356-01/23-1, od 24. listopada 2023. godine za prijam u u radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

  1. Stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 22.) u Odjelu za opće poslove

 

1A.D.P. rođ. 1987.15Z.G.S. rođ. 1976.
2D.Z. rođ. 1983.16L.Z. rođ. 1968.
3M.P.C. rođ. 1986.17Ž.J. rođ. 1975.
4D.M. rođ. 1977.18P.B. rođ. 1996.
5I.G. rođ. 1996.19B.C. rođ. 1997.
6I.B.Š rođ. 1972.20D.S. rođ. 1966.
7L.P.S. rođ. 1986.21J.G. rođ. 1995.
8H.J. rođ. 1975.22D.M. rođ. 1972.
9M.J. rođ. 1969.23I.Š. rođ. 1979.
10L.S. rođ. 1992.24A.K.B. rođ. 1986.
11A.G. rođ. 1989.25J.K. 1985.
12A.F. rođ. 1982.26I.M. rođ. 1980.
13V.P. rođ. 1973.27O.F.J. rođ. 1981.
14M.U. rođ. 1979.

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 28. studenoga 2023. godine (utorak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 20. listopada 2023. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 28. studenoga 2023. godine, od 11,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a termin razgovora (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani biti će naknadno objavljen.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i/ili razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.