POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

13. ožujka 2020.

 

 

Klasa: 112-01/20-01/3

Ur. broj: 356-01/20-18

Zagreb, 13. ožujka 2020.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/20-01/3, Ur. broj: 356-01/20-1, od 27. veljače 2020. godine za prijam u u radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

-Stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 19. ožujka 2020. godine (četvrtak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta, i to za sljedeće kandidate:

1Marina Bukovac8Jelena Ivančić
2Marina Matković9Albin Mihalić
3Berislav Miškić10Ana-Marija Gršić
4Jelena Stjepić11Sara Orlić
5Lidija Poljak Marić12Gabrijela Marinović
6Marija Kišan13Natalija Krznarić
7Tea Zaninović14Ivan Luetić

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 10. ožujka 2020. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 19. ožujka 2020. godine, u 10,30 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 11,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.