POS Osijek – KONAČNA DODATNA LISTA REDA PRVENSTVA – Osijek 08. prosinca 2021

8. prosinca 2021.

Na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (dalje u tekstu: Zakon) (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), a sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Osijeka od 14. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Osijeka radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Po završetku roka zaprimanja zahtjeva, obrađeni su svi zaprimljeni zahtjevi te je formirana konačna Dodatna Lista prvenstva kojeg APN objavljuje:

  1. KONAČNA DODATNA LISTA REDA PRVENSTVA – Osijek 08. prosinca 2021.

Sukladno članku 24. Odluke, podnositelji zahtjevi  imali su  pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na ne uvrštavanje na prijedlog Liste prvenstva.

 

Utvrđeno je da u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici APN-a, do 01. prosinca 2021. godine nije pristigao niti jedan Prigovor ,te direktor APN, utvrđuje konačnu Dodatnu Listu prvenstva.

 

                                                                                                                        Direktor

                                                                                                            Dragan Hristov, dip.oec.