Održana EuroAce konferencija „Energetski učinkovite zgrade i energetska obnova zgrada u južnoistočnoj Europi“

15. svibnja 2019.

8. svibnja 2019. U Škofja Loki, Slovenija, održana je međunarodna konferencija pod organizacijom EuroACE-a – Europskog udruženja trvtki za energetsku učinkovitost u zgradarstvu (The european Alliance of Companies for Energy Efficiency in buildings). Cilj konferencije bilo je predstavljanje glavnih izmjena Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD). Zemlje članice EU-a moraju primjeniti izmijenjenu Direktivu o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD), koja je stupila na snagu u srpnju 2018. i moraju je prenijeti na nacionalnu razinu do ožujka 2020. Ključni element promjena zahtijeva od svih država članica da osmisle i provedu nacionalnu strategiju za  obnovu zgrada kako bi bile energetski visoko učinkovite i dekarbonizirane do 2050. godine. Hrvatka je već u travnju 2019. donijela Dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada RH.

Postignuća Hrvatke na području primjene Direktive predstavljena su kroz izlaganja o uključivanju ključnih dionika putem uspostavljenih Dijaloga partnera, pokrenutih od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, zatim riješenim financijskim aspektima energtske obnove putem ESCO modela i samim primjerima uspješno provedenih ESCO projekata kroz Program Energetske obnove zgrada javnog sektora, čiji su pokretanje i provedba jedni od najboljih prijmjera dobre prakse u Europi.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici iz 27 institucija tvrtki partnera te međunarodnih, državnih i ostalih organizacija, uključujući predstavnike iz Europske komisije, te su učili iz najboljih praksi iz cijele regije, razmjenjivali iskustva i stručnosti. Konferencija je završena potpisivanjem Ljubljanske deklaracije – pozivom na veću ambiciju na području energetske obnove u zgradarstvu, koja priznaje da je transformacija u energetski učinkovite zgrade u svim zemljama regije jedan je od najisplativijih načina održivog stimuliranja gospodarstva uz istodobno poboljšanje života građana doprinoseći ispunjavanju klimatskih obveza.